آغاز ثبت نام طرح نوسازی سواری کرایه بین شهری دی ۱۴۰۰

  ثبت نام طرح نوسازی خودروهای سواری کرایه بین شهری بصورت نقدی ۱-نوبت هفتم سال ۱۴۰۰ ۲-اسقاط یک دستگاه خودرو فرسوده سواری کرایه تا مدل۱۳۸۶به نام متقاضی ۳-متقاضی در۴۸ ماه گذشته از خودروسازان داخلی خودرو خریداری نکرده باشد ۴-امکان صلح درثبت نام ونقل انتقال خودرو حتی به صورت وکالتی مطابق مصوبات کمیته خودرو وجود ندارد ...