*اطلاعیه *طرح نوسازی نقدی ناوگان سواری کرایه بین شهری سال ۱۴۰۰ آغاز گردید

  شرایط لازم جهت ثبت نام : ۱- گواهی اسقاط یک دستگاه خودرو سواری کرایه تا مدل ۸۶ به نام متقاضی ۲- متقاضی در ۴۸ ماه گذشته از خودرو سازان داخلی خودرو خریداری نکرده باشد. ۳- گرفتن تایید آدرس محل سکونت از مراکز تعویض پلاک ۴- گرفتن یک فقره چک بانکی در مجه ایرانخودرو به ...