ثبت اطلاعات رانندگان برون شهری

بیشتر ثبت اطلاعات

منتخبین هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره

محمد مهاجری

نایب رئیس هیئت مدیره

حجت پور میرزایی

دبیر

مرتضی مهاجری

خزانه دار

جواد مهدی پور

اعضاء اصلی هیئت مدیره

منصور رشیدی – حسین نیکوزاده

عضو علی البدل

علیرضا رستمی

بازرس اصلی

جعفر ربانی

بازرس علی البدل

حسین امیری

 

طراحی و توسعه توسط اکوسیستم ویرا