ثبت اطلاعات رانندگان برون شهری

بیشتر ثبت اطلاعات

شرایط عضویت

عضویت برای شرکتهای مسافربری :

۱ : تابعیت ایران.

۲ : شاغل در حرفه حمل و نقل مسافر سواری کرایه در حوزه فعالیت انجمن صنفی و دارای پروانه فعالیت از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان.

۳ : قبول و تعهد اجرای مقررات اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن صنفی .

۴ : پرداخت ورودی و خمچنین پرداخت حق عضویت ماهانه به طور مرتب.

 عضویت برای رانندگان :

۱: تابعیت ایران.

۲: دارای کارت هوشمند فعال مسافری.

۳: دارای خودروی سواری بین شهری با کارت هوشمند فعال .

۴ :ثبت نام در سامانه ثبت اطلاعات رانندگان به آدرس https://drivers.askok.ir .

طراحی و توسعه توسط اکوسیستم ویرا